Welkom bij De Ljurk

Kijk letterlijk vanuit je bed op het water!

UITVERKOCHT! Alle woningen zijn verkocht

informatie

(strEEf) planning

HEDEN

SITUATIEKAART LIVE
Bouwnummer voorkeur

8 FEB. 2020

VERKOOP GESTART
Inschrijven mogelijk

17 FEB. 2020

SLUITING INSCHRIJVING
Toewijzing + afspraak makelaar

MAART. 2020

VERKOOP WONINGEN
Contract tekenen

ZOMER. 2020

START BOUW
Onder voorbehoud

Dit projEct wordt ontwikkEld door ZwanEnburg projEctEn