Geen standaard nieuwbouwwijk,

EEn 'buurtschap'
mEt karaktEr

Prachtige wijk, ruime woningen

Wie wil er niet zo wonen? Een uitzicht om voor thuis te blijven. 's Morgens doe je de gordijnen van je slaapkamer open en - het gaat nooit wennen - je ziet water, wolken en weidevelden, tot aan de horizon. Net buiten het oude Leeuwarden, maar dan ook echt nèt. Het is de groene, ruim opgezette zuidrand die Zuidlanden heet. De nieuwbouwwoningen 'De Ljurk' zijn onderdeel van plan De Klamp. 

 

De ligging

Een standaard nieuwbouwwijk, dat is dit niet. Je gaat wonen in een 'buurtschap' met karakter. Voordat je de binnenstad van Leeuwarden bereikt - zo'n tien minuten rijden en misschien een half uurtje fietsen - kom je nog langs het idyllische dorp Goutum, met een echt Fries kerkje. 

Wat is een Ljurk?

Woon je al in het mooie Friesland en zie je elke dag weidevogels Een 'ljurk' is een leeuwerik. Niet te verwarren met de ljip, dat is de kievit. De Ljurk in Ljouwert mag je dus ook De Leeuwerik in Leeuwarden noemen, maar nooit hardop. Zoals fier-ljeppen gewoon 'verspringen' betekent. Nauw verwant met het Engelse 'to leap' - een kievit heet daar dan ook 'leapwing' of 'leap', voel je hem? Fierljeppen doe je met een polsstok. Aanlopen, omhoog kruipen, dan de 'uitsprong'. Veel meer dan folkloristisch slootjespringen dus - een kwestie van cultuur, traditie, durf en techniek.
Welkom in Fryslân!